Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

4.10.06

Cwis Cymraeg, Caerdydd a Merthyr: 5/10/06

Dwi eisioes wedi sôn am noson cwis yn Merthyr nos yfory (nos Iau), ond hefyd mae noson 'Cawl a Cwis' ymlaen yn nhafarn y Mochyn Du, Caerdydd fel rhan o ymgyrch apel codi arian at Eisteddofd 2008

I've already mentiond a quiz in Merthyr that's taking place tommorow (Thursday), but there's also a 'Cawl a Cwis' night in in the Mochyn Du pub in Cardiff at the same time as part of a fundraising appeal for the 2008 Eisteddfod.


Pwyllgor Apel Llandaf, Y Tyllgoed a Threlai. Cwis a Chawl. Dim mwy nag 8 mewn tim. £5 i gynnwys cawl i'w dalu wrth y drws. I gofrestru tim, cysylltwch â Judith James ar 029 2056 3947

, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: