Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

9.9.04

Papurau Bro / Local Papers

Ydych chi'n darllen Papur Bro? Mae nifer fawr ar draws Cymru. Os ewch i dudalennau gwe Lleol i mi y BBC, cewch weld map yn dangos enw a lleoliad papurau bro y de ddwyrain. Mae gan ddau ohonynt sef Tafod Elái a Newyddion Gwent wefannau eu hunain hyd yn oed! Mae gan Newyddion Gwent Ddigwyddiadur defnyddiol.

Do you read a Papur Bro? There are many across Wales. If you go to the BBC's Lleol i mi (Local to me) web pages, you can see a map showing the names and locations of the south east's papurau bro. Two of them, Tafod Elái and Newyddion Gwent even have their own websites! Newyddion Gwent also have a usefull events page.

No comments: