Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.9.06

Cwis / Quiz, Merthyr Tudful 5.10.06

Cwis i ddysgwyr a Chymry Cymraeg
A quiz for Welsh Speakers and Welsh Learners

NOS IAU / THURSDAY - HYDREF 5 OCTOBER

TAFARN Y BELLE VUE PUB
MERTHYR TUDFUL

CWIS I GYCHWYN AM 8YH
QUIZ TO COMMENCE AT 8PM

Hyd at 6 mewn tîm – rhaid bod o leiaf un person sy’n siarad Cymraeg yn rhugl ac un person sy’n dysgu ym mhob tîm
Up to 6 in a team – there must be at least one fluent Welsh speaker and one learner in each team

Does dim rhaid i neb ateb cwestiwn yn unigiol - gweithio fel tîm a chael tipyn o hwyl!
No one has to answer a question individually – work as a team and have lots of fun!

£1.50 yr un / each


I gofrestru eich tim cysylltwch â/ To register your team contact

01685 722176


No comments: