Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

4.10.06

Peint(iau) a Sgwrs, Caerdydd
Pint(s) and Chat, Cardiff: 6/10/06

Ar nos Wener cyntaf pob mis mae criw o ddysgwyr, tiwtoriad a siaradwyr Cymraeg rhugl yn cwrdd yn nhafarn y Mochyn Du, Caerdydd. Dewch draw am sgwrs. Pobl yn dechrau cyrraedd o 8:00pm ymlaen fel arfer.

On the first Friday of every month a group of Welsh learners, tutors and fluent speakers meet in the Mochyn Du pub in Cardiff. Come along for a chat. People start arriving from 8:00pm onwards usually.

No comments: