Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

27.9.06

Criw'r Rhiw, Merthyr

Nid swingers club Cymraeg (a 'rhyw' byddai hynny beth bynnag!) ond cwrddais a Jamie Bevan yn ddiweddar ac mae wedi anfon yn canlynol ataf:
CRIW CYMRAEG TROEDYRHIW,
Bydd y cyfarfod nesaf ar y 3ydd o hydref ac wedyn ar y nos Fawrth cyntaf o
bob mis
am 7.30 y.h.
yn tafarn y Belle Vue, Troedyrhiw
Cyfle i gymdeithasu dros beint neu dau, croeso cynnes i ddysgwyr.

, , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: