Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

22.6.06

Un arall / Another one!

Dwi'n hapus iawn wedi dod o hyd i Dysgu Diary sef blog ar-y-cyd yn Saesneg gan Emma, Daniel a Geneen (oes eraill?), yn dilyn eu hanes yn dygsu Cymraeg gyda Prifysgol Morgannwg. O'r ychdig dwi wedi ddarllen hyd yn hyn mae'n trafod nid yn unig pa bethau mae'nt yn/wedi dysgu, ond hefyd eu teimladau nhw hefyd.

Mae'n cael ei gynnal ar Glamorgan Blogs, sef sustem blogio ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Morgannawg. Dwi'n genfigennus iawn, hoffwn petai rhwybeth tebyg wedi bod ar gael pan oeddwn yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ond dwi'n amau os oedd y fath beth a blog yn bodoli yn 1996. Dwi'n cymeryd mai sustem newydd yw gan bod dim llawer o wybodaeth am flogiau eraill ar gael. Tybed fydd yna rhyngwyneb/patrymlun Cymraeg ar gael yn y dyfodol?

I'm really happy to have come accross Dysgu Diary which is a group blog in English by Emma, Daniel a Geneen (are there others?), following their experiences learning Welsh with Glamorgan University. From what little I've read so far it not only discusses what they're learning/have learned, but also their feelings about their progress as well.

It's being hosted on Glamorgan Blogs, a blogging system for students and staff at Glamorgan University. I'm very jealous, I'd have liked to have something similar while I was a student at Bangor University, but I doubt if such a thing as a blog existed back in 1996. I'm assuming that it's a new system as there's not much info on other blogs there yet. I wownder if a Welsh interface/template will be available in the future?Perthnasol / Related:
Blogiau gan Ddysgwyr / Tiwtoriaid
Mwy o flogiau gan ddysgwyr / More blogs by Welsh learners
Blogiau Dysgwyr

, , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: