Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

16.12.05

Mwy o flogiau gan ddysgwyr / More blogs by Welsh learners

Dwi wedi postio am hyn o'r blaen (ac angen ei ddiweddaru!) ond mae'n werth gwneud post newydd am flogiau eraill gan ddysgwyr (a chyn-ddysgwyr) dwi wedi dod ar eu traws.

I've posted about this in the past (needs updating!) but it's worth posting about other blogs by Welsh learners (and former learners) that I've come across.


Meddylia' - (Cymraeg) Blog gan Garlleg sy'n adrodd ei hymdrechion i gynnal a chefnogi digwyddiau i ddysgwyr eraill yng ngogledd orllewin Cymru

CymryMPLS
- (Cymraeg) Dyma'r ail ddysgwr o Minneapolis sy'n cadw blog. Mae Tom yn sôn am wahanol bethau sy'n digwydd yn ei fywyd personol ac yn UDA yn gyffredinol

Dwi'n Caru Cyfryngau - (Dwyieithog) Hanes bywyd personol CamberwellBeauty sydd wedi symud i fyw i dde orllewin Cymru dwi'n credu

Chocolate and Vodka
- (Dwyieithog) Blog gan Suw Charman, un o'r rhai cyntaf i flogio'n Gymraeg, felly dylwn wedi ei cynnwys ar y rhestr cyntaf. Hi sy'n gyfriol am sefydlu gwefan gwych Clwb Malu Cachu. Mae'r ddolen yma'n arddangos pyst Cymraeg yn unig)

Dysgu Gymraeg efo Jon
- (Saesneg) Prosiect ar y cyd rhwng dau aelod staff o gyngor sir Torfaen fel rhan o wefan Webster.
A project by two staff members of Torfaen county conuncil as part of the Webster website. You are invited to join Jonathan Conick as he attempts to learn Welsh via e-learning.


Camau Dysgwr - (Cymraeg) Blog gan Almaenes o'r enw Jessica. Mae ganddi hefyd flog yn iaith Gwyddeleg yr Alban

No comments: