Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

13.12.05

Taith Cerdded a Siopa yn Bryste 17/12/05

Taith Gerdded a Siopa i Fryste gyda 2YQ
Walking and Shopping trip to Bristol with 2YQ

Neges e-bost:

Clwb Cerdded 2YQ

Cerdded a siopa Dolig ym Mryste

Dydd Sadwrn, 17fed o Ragfyr

Cwrdd tu allan i orsaf drên canolog Caerdydd am 9.30am

Byddwn yn mynd am daith fer tua dwy filltir ar hyd glanfa Bryste i fyny
at bont suspensiwn Brunel i Clifton. Bydd cyfle i siopa yn siopau 'chic'
Clifton. Byddwn wedyn yn dal bws yn ôl i orsaf Temple Meads.

Bydd angen esgidiau cadarn a chôt law gan fod rhan o'r llwybr yn mynd
drwy goedwig.

Cysylltwch â Iestyn i gadarnhau eich bod am ddod.
Ffôn: 07876 068498

No comments: