Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

29.3.06

Blogiau Dysgwyr

Blog....gan ddysgwyr....o'r de ddwyrain....ac yn Gymraeg!

Da iawn ti Draig Wen am ddechrau blogio'n Gymraeg. Ers dechrau'r blog hwn dros flwyddyn a hanner yn ôl, dyma beth oeddwn yn gobeithio ei weld, gobeithio bydd Draig Wen yn ysbrydoliaeth i eraill.

Mae 3 dysgwr arall yn yr ardal sef Stephen, Gareth a Tom yn blogio'n Saesneg, efallai gyda ychydig mwy o brofiad/hyder bydda nhw hefyd yn blogio'n Gymraeg.


A Blog....by a Welsh learner....from the south east....and in Welsh!

Well done Draig Wen for starting to blog in Welsh. Since starting this blog over a year and a half ago, this is what I'd hoped to see, and hopefully Draig Wen will inspire others to blog in Welsh.

There are (at least) 3 other Welsh learners in the area; Stephen, Gareth and Tom that blog in English, maybe with more experience/confidence they too will blog in Welsh.

No comments: