Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

5.4.06

Swyddog CYD newydd i'r de ddwyrain
New CYD officer for the south east

Helen John yw Swyddog Datblygu newydd CYD ar gyfer de ddwyrain Cymru. Ar hyn o bryd dim ond 16 awr yr wythnos mae Helen yn gweithio ond mae hi'n awyddus i helpu sefydlu grwpiau CYD newydd neu diwyddiadau yn eich ardal. Am fwy o fanylion, cysylltwch รข Helen.

Helen John is the new CYD Development Oficer for south east Wales. At the moment Helen only works 16 hours a week but she's keen to help start new CYD groups or events in your area.
Contact Helen for more details.

No comments: