Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

7.4.06

Taith i Ŵyl Iaith y Bala 12-14/5/06


Mae Menter Iaith Caerffli am drefnu taith i Ŵyl Iaith y Bala 2006.
Cost yw £100 y person, sy'n cynnwys cludiant, llety a'r holl weithgareddau.

Cysylltwch â Helen Williams ar 01443 820 913 am fwy o fanylion ac i archebu lle.
Y dyddiad cau ar gyfer enw i fynd gyda'r Fenter yw 14/4/06. Nifer cyfyngedig o seddi sydd ar y bws mini felly peidiwch ag oedi.


Menter Iaith Caerffili are organising a trip to the Bala Welsh Language Festival 2006.
The cost is £100 per person, which includes transport, accomodation and all activities.

Contact Helen Williams on 01443 820913 for more details or to book a place. Closing date for names to go on the trip with the Menter is 14/4/06. Spaces on the minibus are limited, so don't delay.

No comments: