Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

11.4.06

Learn on S4C .co.uk

dysguars4c.co.uk yw gwefan gan Acen er mwyn i ddysgwyr allu gwerthfawrogi rhaglenni ar S4C a'u defnyddio i wella eu Cymraeg.

learnons4c.co.uk is a website by Acen so that learners can appreciate programmes on S4C better and use them to improve their Welsh. Information is provided for 5 levels (Not Started Yet, Entry, Foundation, Intermediate, Higher & Confidence)

No comments: