Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

26.6.06

Taith Iaith (sir Caerffili), 8-15.7.06


Eleni, am y tro cyntaf, mae Menter Iaith Sir Caerffili mewn partneriaeth â nifer o gyrff a chymdeithasau Cymraeg y sir wedi trefnu wythnos o weithgareddau Cymraeg o dan faner Taith Iaith 2006.

Dyma restr o'r digwyddiadau:

Diwrnod i'r Teulu, Noson Ceilys, Cyflwyniad i Hel Achau, Y Taeogion (noson o farddoniaeth), Brecwast Busnes, Diwrnod y Dysgwyr, Blas ar yr Iaith Gernyweg, Gig (Frizbee a'r Llan Clan), Noson Lawen

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Fenter.


This year for the first time, Menter Iaith Sir Caerffili in partnership with many Welsh language organisations and societies in the county have organised a week of Welsh events under the banner of Taith Iaith 2006.

Here's a list of events:

Family Fun Day, Skittles Night, Evening of poetry, Welsh Learners Day, Business Breakfast, Gig night, Noson Lawen

For more information, visit the Menter's website.


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: