Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.2.07

Ysgol Undydd Bargod
Bargoed Welsh Day School 3.3.07

YSGOL UNDYDD BARGOD / BARGOED WELSH DAY SCHOOL

Mawrth 3 March 2007

As you know, you need as much practice as possible to speak Welsh.

The next Welsh Day School at Heolddu Leisure Centre, Bargoed on 3rd March 2007 will give you a lot of practice, from 9.30am-3.45pm. For your fee (£13/£8) you’ll get:

Cinio, 5 awr o wersi, siop lyfrau - a crèche!!

Lunch, 5 hours of lessons, book shop - and crèche!

Os dych chi am fynychu, anfonwch eich tâl a’ch ffurflen gais, cyn gynted â phosibl at:

If you wish to attend, send your fee and the application form as soon as possible to:

Canolfan Hamdden Heolddu Leisure Centre,

Mountain Road

Bargoed

Caerffili

CF81 9GF

01495 248100

Ffoniwch y Ganolfan am gyfarwyddiadau / Phone the Centre for directions

Ni fydd unrhyw gais yn cal ei dderbyn ar ôl y dyddiad cau, (26/2/07) - oherwydd yr arlwyaeth.

No application will be accepted after the closing date (26/2/07) - because of the catering arrangements.

Rhagor o fanylion neu gyngor / For more details or advice:

Geraint Wilson-Price, Tiwtor / Trefnydd Cyrsiau Cymraeg (Welsh Tutor / Organiser)

Campws yr Hill, Pen-y-pound, Y Fenni / Abergavenny, NP7 7RP

01495 333710

BRASLUN / ROUGH GUIDE TO CLASS LEVELS

1. For those attending a first year once-a-week class (Mynediad)

2. For those attending a second year once-a-week class (Mynediad / Wlpan)

3. For those who are attending a third year once-a-week class (Sylfaen) or Wlpan course

4. For those who have done some 3/4 years; towards Defnyddio’r Gymraeg: Canolradd

5. I’r rhai sy ‘ar y bont’ ond eisiau ymarfer; llawer o sgwrsio (Lefel A / Uwch, blwyddyn 1)

6. I’r rhai sy’n rhugl, neu bron yn rhugl; trafod, siarad a gloywi (Lefel A / Uwch, blwyddyn 2)


, , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: