Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.2.07

Clwb Clebran: Casnewydd 22/2/07

Ar nos Iau olaf pob mis, mae Clwb Clebran Casnewydd yn cwrdd yn nhafarn Tom Toya Lewis (Wetherspoons), Commercial St, Casnewydd.

Cyfle i sgwrsio'n Gymraeg / A chance to chat in Welsh

Y cyfarfod nesaf yw ar nos Iau y 22ain o Chwefror.
Next meetup is Thusday 22nd of February.

Am fanylion pellach…
Angharad Carter, Cymraeg Casnewydd

01633 656656
post[at]cymraegcasnewydd.com

, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: