Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.2.07

Cwrs 'Cyfieithu ar y Pryd', Trefforest

Mae Cyfieithydd Cymunedol Mentrau Morgannwg a Gwent yn trefnu cwrs byr 6 wythnos sy'n rhoi blas ar Gyfieithu ar y Pryd. Mynychais y cwrs yma fy hun 2 flynedd yn ôl a'i fwynhau'n fawr iawn. Mae'n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Morgannwg ac yn dechrau ar y 26ain o Chwefror.

Morgannwg and Gwent Community Translator is organising a short 6 week course which gives in introduction to Simultaneous Translation. I attende this course myself 2 years ago and enjoyed it a lot. It take's place at Glamorgan University and starts on the 26th o February.

No comments: