Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.2.07

Cwrs 'Cyflwyniad i Waith Ieuenctid' yn sir Caerffili

Ydych chi'n siarad Cymraeg ac eisiau gweithio gyda phobl ifanc?

Beth am ddilyn cwrs 'Cyflwyniad i Waith Ieuenctid' yn sir Caerffili.

Gallwch:
  • Ddarganfod mwy am waith ieuenctid
  • Ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
  • Ennill cymhwyster (OCN Lefel 2)
Cynnwys y cwrs:
  • 10 sesiwn 2.5 awr
  • Cynllunio gweithgareddau
  • Cadw pobl ifanc yn ddiogel
  • Sgiliau cyfathrebu
Pryd:
  • Ebrill/Mawrth
  • Dros 10 wythnos (unai fîn nôs ganol wythnos neu ar dydd Sadwrn)
Os oes diddordeb gyda chi, ffoniwch Menter Iaith Caerffili ar 01443 820913 neu e-bostiwch menter[at]caerffili.org

No comments: