Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

5.12.06

Vocab Tester

Mae Sayaka (dysgwraig o Abertawe) wedi creu gwefan o'r enw Vocab Tester. Rydych yn cofrestru ac yna creu eich rhestr geirfa eich hunain (fel dwi wedi wneud isod) ac yna profi ei hun. Gallwch greu rhestrau geirfa ar gyfer sawl iaith os ydych yn digwydd bod yn dysgu mwy nag un iaith ar yr un pryd!


Sayaka (a learner from Swansea) has created a website called Vocab Tester. You register and then create your own vocab list (as I've done below), then test yourself. You can even create vocab lists for other languages as well if you happen to be learning more than one language at once!

Vocab Tester

Dwi wedi sylwi bod llawer iawn o ddysgwyr sy'n blogio unai'n gweithio mewn swyddi sy'n ymwneud รข Thechnoleg Gwybodaeth neu gyda diddordeb mawr yn y peth. Mae Owen hefyd wedi creu gwefan ei hun i ymarfer geirfa hefyd.

, , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: