Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

1.12.06

Blog 'Y Ganolfan'

Wedi darganfod bod gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd eu blog eu hunain. Ffordd dda o gyrraedd dysgwyr gan hysbysebu cyrsiau a digwyddiadau cymdeithasol.

I've discovered that Cardiff Unviversity's Welsh Language Teaching Centre has it's own blog. It's a good way of reaching learners and to advertise courses and social events.
Cyflwyniad / Introduction - Shan Morgan Baker

Shan dw i a dw i'n diwtor yn y Ganolfan.
Bob mis dw i'n mynd i'r Mochyn Du i gwrdd a chael clonc gyda dysgwyr a hefyd dw i'n trefnu mynd a dysgwyr i weld unrhyw ddramau Cymraeg sy'n cael eu perffomrio yng Nghaerdydd. Os hoffech chi ddod, cysylltwch รข'r Ganolfan.
Mae nifer o ddigwyddiadau cyffrous eraill ar y gweill yn 2007, felly cadwch mewn cysylltiad.
hwyl am y tro,
Shan
Mae Shan, tiwtoriaid eraill, a myfyrwyr a chy-fyfyrwyr yn cwrdd yn y Mochyn Du ar nos Wener cyntaf pob mis....sef heno!

No comments: