Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

18.9.06

This is rather good

Mae Owen wrthi'n creu rhestr geirfa o beth mae'n ddysgu yn ei wersi. Gallwch weld ei nodiadau hefyd wrth ddal y cyrchwr dros rhai geiriau.

Owen is creating a vocab list of what he's learned in class. You can view his nots by hovering the cursor over some of the words.

No comments: