Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

14.9.06

Cyfarfod Dysgwyr Cynon - 21/09/06

Cyfarfod Dysgwyr Cynon - 21/09/06, 10.30am.

Cynhelir cyfarfod i ddysgwyr o ardal Cynon ar fore Dydd Iau, 21/09/06, am 10.30am yn Swyddfa y Fenter Iaith, Aberdâr. Croeso mawr i bawb.

I gadarnhau eich presenoldeb ffoniwch Leah ar 01685 877183 neu e-bostiwch:
leahcoles AT menteriaith DOT org


A forum for Welsh Learners in the Cynon Valley will meet at the Menter Iaith's office on Thursday 21/9/06 at 10:30am

To confirm your attendance, contact Leah on 01685 877183 or e-mail:
leahcoles AT menteriaith DOT org

No comments: