Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

2.8.06

O gwmpas Maes yr Eisteddfod
Around the Eisteddfod Maes (field)

Mae'n anodd weithiau gwybod beth sydd ymlaen i gyd ar y Maes, hyd yn oed os ydych yn rhugl. I helpu dysgwyr a'r di-Gymraeg, mae Elwa (ydi nhw dal i fodoli?) wedi llunio llyfryn o'r enw: Eisteddfod Handbook for Learners and Non - Welsh Speakers (PDF), sy'n ddefnydidol i bobl sy'n newydd i'r Eisteddfod.

Dau beth fyddwn i'n awgrymu i chi edrych allan am yn ystod yr wythnos ar y Maes (ond chwaeth personol fi yw hyn) yw:
Llwyfan Perfformio (os chi'n methu mynychu'r gigs fîn nôs)
Pictiwrs yn y 'Steddfod (cyfle i weld ffilmiau byr Cymraeg)

Mae yna nifer o bethau eraill sy'n digwydd yn ystod yr wythnos wedi eu tagio ar deli.icio.us a technorati


It's sometimes difficult to find out what's going on on the Maes, even if you're fluent. To help welsh learners, Elwa (do they still exist?) have put a booklet together called: Eisteddfod Handbook for Learners and Non - Welsh Speakers (PDF), whichis usefull for those who've not been to the Eisteddfod before.

Two thing I'd recomend that you look out for during the week on the Maes (but this is my personl taste) are:
Performance Stage (if you can't make it to the gigs in the evenings)
Pictiwrs yn y 'Steddfod (a chance to see welsh language short films)

Lots of things about the Eisteddfod have been tagged at deli.icio.us and technorati


, , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: