Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

1.8.06

Blog-gwrdd Eisteddfod 2006

Blog-gwrdd yn ystod yr Eisteddfod ym mhabell Cymdeithas Meddalwedd Cymraeg, ar b'nawn Sadwrn y 12fed o Awst. Edefyn Maes-e amdano.

There's going to be a Blog-gwrdd (Blogmeet) during the Eisteddfod at Cymdeithas Meddalwedd Cymraeg's tent, on Saturday the 12th of August. There's a thread on maes-e about it.Diolch i Rhys Llwyd am y poster

, , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: