Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

31.7.06

Helfa Drysor Y BYD (Eisteddfod)
Y BYD Treasure Hunt (Eisteddfod)

Helfa Drysor
Drwy’r wythnos, bydd Y BYD, mewn cydweithrediad â Maes D, yn cynnal ‘Helfa Drysor.’ Bydd yr helfa’n cynnig cyflwyniad i faes yr Eisteddfod i bobl sy’n dysgu’r Gymraeg ac sydd efallai’n ymweld â’r Eisteddfod am y tro cyntaf erioed. O ddilyn y cliwiau, bydd yr ‘helwyr’ yn cael eu tywys i nifer o stondinau diddorol - ac mi fydd gwobr i bawb sy’n cyrraedd pen y daith.

Edrychwn ymlaen yn fawr at gwrdd â chi ar y maes!

Dyddiol Cyf, Canolfan Mercator, Y Buarth, Aberystwyth, SY23 1NN
(01970) 621998 - www.ybyd.com - neges@ybyd.com


Y BYD are organising a Treasure Hunt for Welsh learners throughout nest week at the Eisteddfod. Why not pop over to the stall and see., , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: