Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

5.7.06

Eisteddfod Genedlaethol 2006 Abertawe

Mae bron yn amser Eisteddfod eto, ac mae yn Abertawe eleni.
Mae Menter Iaith Caerffili yn trenu bysiau ar gyfer y dydd Sadwrn 1af a'r dydd Mercher
Bydd Chris Cope yn siarad am ei brofiod o Cymraeg ym Mhabell y Dysgwyr ar ddydd Iau
...ac wrth gwrs mae gigs Cymdeithas yr Iaith a Maes B

It's nearly Eisteddfod time again, and it's in Swansea this year.
Menter Iaith Caerffili are running busues on the 1st Saturday and the Wednesday
Chris Cope will be talking about his experience learning Welsh at the Welsh Learners Tent (Pabell y Dysgwyr) on Thursday
...and of course gigs by Cymdeithas yr Iaith and Maes B
Beth fyddwch chi'n edrych ymlaen at?

What will you be looking forward to?


, , , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: