Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

4.7.06

Enwau Parth / Domain Names

Dwi'n ceisio hyrwyddo'r wefan hwn a'r negesfwrdd/fforwm 'Siawns am Sgwrs?' yma pob tro di'n cwrdd â dysgywr, ond mae'r cyfeiriad URL bridd yn hir i bobl gofio. Dyna pam dwi wedi prynnu dau enw parth:
www.deddwyrain.net ar gyfer y blog, a www.sgwrs.net ar gyfer y negesfwrdd

Cofiwch grybwyll rhain i eraill, byddwn yn ddiolchgar iawn.


I try to promote this blog and the message board/forum 'Siawns am Sgwrs?' everytime I meet welsh learners, but the URL address is a bit long for people to remember. That's why I've bought two domain names:
www.deddwyrain.net for the blog blog, and www.sgwrs.net for the messageboard

Remember to mention these to others, I'll be very greatful.

No comments: