Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

11.7.06

Bysiau i'r Eisteddfod / Buses to the Eisteddfod

Mae'r mudiadau canlynol yn trefnu bysiau i'r Eisteddfod.
The following organisations are running buses to the Eisteddfod.

Dydd Sadwrn 5/8/06
Menter Caerffili (Dydd/Daytime)

Dydd Mawrth 8/8/06
Menter Caerdydd (Dydd/Daytime)
(Gig Maes B) Menter Iaith Merthyr (nôs/evening)

Dydd Mercher 9/8/06
Menter Caerffili (Dydd/Daytime)
Menter Rhondda Cynon Taf (Dydd/Daytime)
Cymraeg Casnewydd (Dydd/Daytime) [ffurflen/form]
Menter Iaith Merthyr (Dydd/Daytime)

Dydd Gwener 11/8/06
Capel Bethel, Caerffili [07763 339141] (Dydd/Daytime)

Nos Wener 11/8/06
Menter Caerdydd (Nos/Evening)

Nos Sadwrn 12/8/06
Menter Caerdydd (Nos/Evening)

, , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: