Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

11.7.06

Grŵp Cymraeg Trethomas

DIM DOSBARTH TRWY'R HAF?
no class through the summer?

EISIAU YMARFER CYMRAEG?
want to practice your Welsh?

BYDD GRŴP ANFFURFIOL YN CWRDD TRWY'R HAF
an informal group will meet through the summer

BOB NOS LUN AM 7.30
DECHRAU 3YDD GORFFENNAF
every Monday night at 7.30 starting 3rd July

TAFARN - TŶ YN Y PWLL
(known locally as "The Pike")
TRETHOMAS, CAERFFILI

CROESO I BOB LEFEL
all levels welcome

TROWCH LAN neu FFONIWCH KAREN
turn up or 'phone Karen
02920 883702

, , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: