Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

6.3.06

Blog arall gan ddysgwr o UDA
Yet another blog by a Welsh learner from the US

O'r tu allan i'n edrych i mewn gan James o Texas / by James from Texas

Ble mae'r blogiau gan ddysgwyr o Gymru?
Where are the blogs by Welsh learners from Wales?

[Gol./Edit]

Dyma cyfeiriad URL newydd blog James / Here's the new URL for James' blog:
http://yn-dod-o-dexas.blogspot.com

No comments: