Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.2.06

Fflur Dafydd + Eraill/Others: Caerffili - 3.3.06

Dyma gig cyntaf yn fy ymgais i wneud Caerffili'n ganolbwynt cerddoriaeth Cymraeg Cymru, dewch draw!

Here's the first gig in my quest to make Caerffili the centre point of Welsh language music, come along!Cyfarwyddiadau i'r / Directions to the Goodrich Hotel

Gwrandewch ar/Listen to Sesiwn C2 gan/by Fflur Dafydd

No comments: