Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

22.2.06

Dathlu Gwyl Dewi / Celebrating St David's Day

Beth sy' 'mlaen yn yr ardal

What's on in the area?

1/3/06
-Gorymdaith / March : Caerdydd/Cardiff
-Adloniant a Chawl / Entertainment & Cawl : Y Mochyn Du, Caerdydd/Cardiff

2/3/06
-Cinio a Thwmpath / Dinner & Twmpath : Maes Manor, Y Coed Duon/Blackwood (gyda Menter Caerffili)

3/3/06
-Gig Gwyl Dewi : Goodrich Hotel, Caerffili (gyda Menter Caerffili)
-Cinio Gwyl Dewi / St David's Dinner : Clwb Golff Aberdâr/Aberdare (gyda Menter Iaith RhCT)
-Noson gyda / An evening with Michael Harvey : Coleg yr Hill, Y Fenni/Abergevenny (Ceri Thomas 01873 850379)
-Côr y Bont a Chawl : Clwb y Bont, Pontypridd

1-4/3/06
Dewi Sant Ales and Oggies Festival
: The Bell Inn, Caerllion/Caerleon


Ydw i wedi anghofio rhywbeth? Beth ydych chi am wneud i ddathlu? Gadewch sylw.

Have I forgotten anything? What will you be doing to celebrate? Leave a comment.

No comments: