Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

31.1.06

Be sy 'mlaen?
What's on?

Tra dwi'n ceisio cynnwys cymaint o amrywiaeth a phosib o wahanol ddigwyddiadau'r de ddwyrain ar y blog hwn, dim ond detholiad bach sy'n cael ei gynnwys yma. Mae modd cofrestru gyda Mentrau Iaith y rhanbarth a derbyn e-bost ynglŷn â phob digwyddiad. Awgrymaf eich bod yn cofrestru gyda phob un.
While I aim to include as much variety as possible of events in the south east on this blog, only a small selection of what actually goes on is inluded here. It's possible to register with the Mentrau Iaith (Language Initiatives) in the region and recieve e-mails about all events. I recommend registering with each one.

Caerdydd (cofrestru'n Gymraeg)
Cardiff (register in English)

Caerffili
Caerphilly

Merthyr Tudful
Merthyr Tydfil

Rhondda Cynon Tâf
Rhondda Cynon Taff

Casnewydd (gofynwch gael eich ychwanegu at restr e-bostio)
Newport (request being added to e-mail list)

No comments: