Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

31.1.06

Cant y Cant, Aberdâr: 9.2.06

Fel rhan o ymweliad y BBC â thref Abredâr, bydd y rhaglen cwis chwaraeon Cant y Cant yn cael ei ddarlledu o glwb rygbi'r dref
As part of the BBC's visit to Aberdare, the sport quiz programme Cant y Cant will be broadcast from the town's rugby club.
BBC Cymru
Cant y Cant - Clwb Rygbi Aberdâr - 09/02/06 - 7.30pm.

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Huw Llewelyn Davies geisio cadw trefn ar y capteiniaid Gareth Charles ac Ian Gwyn Hughes a'u panelwyr gwadd yn y rhifyn arbennig yma o gwis chwaraeon Radio Cymru. Ffoniwch llinell wybodaeth BBC Cymru am docynnau ar 08703 500 700

Yn: Clwb Rygbi Aberdâr

Dydd Iau 09/02/2006 Am: 7.30pm

, , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: