Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

1.2.06

Rhaglenni Cymraeg GTFM Welsh programmes

Pob nos Fawrth rhwng 6pm a 10pm mae 2 raglen Cymraeg ar orsaf radio lleol GTFM
Every Tuesday night between 6pm and 10pm there are 2 Welsh language shows on the local radio station GTFM

Livewire Cymraeg : nos Fawrth, rhwng 6yh and 8yh (GMT)
Clwb Cymraeg : nos Fawrth, rhwng 8yh and 10yh (GMT)
GTFM 106.9 FM yn ardal Pontypridd ac ar www.gtfm.co.uk o unrhywle yn y byd!

Livewire Cymraeg : Tuesday, between 6pm and 8pm (GMT)
Clwb Cymraeg : Tuesday, between 8pm and 10pm (GMT)
GTFM radio 106.9 FM in the Pontypridd area, or anywhere in the world! on www.gtfm.co.uk


, , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: