Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

9.12.05

Carolau Nadolig / Christmas Carols, Caerdydd

Bydd corau Cymraeg yn canu tu fas i Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar y 12fed a'r 19eg o Rafgyr o 7:30pm ymlaen.

Welsh choirs will be singing outside City Hall, Cardiff on the 12th and 19th of December from 7:30pm onwards.


Gwefan Gŵyl Gaeaf Caerdydd
Cardiff Winter Wonderland website

No comments: