Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

6.12.05

Must Have Nadolig 2005Oddi ar wefan Menter Iaith Sir Caerffili

Yn dilyn ymholiadau gan gwsmeriaid y llynedd, mae gan Ganolfan Arddio Caerffili gyflenwad o oleuadau 'Nadolig Llawen' arbennig.

Y pris yw £19.99

Eu maint yw 80cm x 40cm a gellir eu defnyddio tu fewn neu tu fas. Os ydych am brynnu un ar gyfer eich cartref neu weithle, cofiwch grybwyll mai ar ein gwefan y gwelsoch yr hysbyseb.
---

Following enquiries by customers last year, Caerphilly Garden Centre now have a supply of special 'Nadolig Llawen' christmas lights.

The price is £19.99

Their size is 80cm x 40cm and they can be used indoors or outdoors. If you are going to buy one for your home or work place, please remember to mention that you saw the advert on our website.


www.caerphillygardencentre.co.uk

02920 861511


Dwi wedi rhybuddio'r Ganolfan Arddio i ddisgwyl torf anferth yn dilyn y post hwn

I've warned the Garden Centre to expect a mad rush following this posting

No comments: