Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

9.12.05

Learn Welsh with Jon - Dysgu Gymraeg efo Jon

Learn Welsh with Jon - Dysgu Gymraeg efo Jon: Hyd y gwela i dyma flog gan ddysgwr o'r enw Jon o Dorfaen, sydd eisiau i eraill ymuno a dysgu gyda fe trwy ddefnyddio e-ddysgu. Mae'n synaid diddorol a dwi'n edrych ymalen i weld y canlynaidau. Efallai bydd yn gallu fy helpu i hyrwyddo'r blog hwn.

Learn Welsh with Jon - Dysgu Gymraeg efo Jon: As far as I can see, this is a blog by a Welsh learner called Jon from Torfaen, who wants others to join and learn with him using e-learning. It's an interesting idea and I look forward to see the results. Maybe he'll be able to help me promote this blog.

Tagiau: ,

No comments: