Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.11.05

Ysgol Undydd, Casnewydd / Welsh Day School, Newport 10/12/05

Mae Ysgolion Undydd Gwent yn gyfle gwych i gael mwy o gyswllt â'r iaith. Fel y gwyddoch, y mwyaf rydych yn ymarfer y mwyaf rydych yn ddysgu, a dyna'n uion beth mae Ysgolion Undydd Gwent yn ei roi i chi.

Gwent Welsh Day Schools are a great chance to have more contact with the language. As you know, the more you practise the more you learn, and that is exactly what Gwent Welsh Day Schools will give you.

Manylion / Details

No comments: