Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

16.11.05

Llinell gymorth gwaith cartref Cymraeg i rieni / Parents' Welsh homework helpline

Rhywbeth sydd wedi atal llawer i riant di-Gymraeg rhag anfon eu plany i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y gorffenol yw'r gofid na fyddent yn gallu helpu eu plant gyda'u gwaith cartref. Dyma newyddion am gynllun peilot a all fod o gymorth.

Something that's put off many non-Welsh speaking parents from sending their kids to Welsh medium schools has been the worry that they wouldn't be able to help their kids with their homework. Here's news of a pilot scheme that may help change that.

No comments: