Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.11.05

Cwis tafarn x 3 / Pub Quiz x 3

Ble well i ymarfer eich Cymraeg na mewn cwis dafarn? Hefyd os cewch ateb yn anghywir, gallwch ffugio nad oeddech yn deallt y cwestiwn!

Where better to practice your Welsh than in a pub quiz? Also if you get a question wrong, you can always pretend that you didn't understand the question?

Nos Sadwrn 10/12/05, Clwb Ifor Bach, Caerdydd 7-10pm
Noson Cymdeithasol gyda cwis ac adloniant (Gwobr £10)
£3 y pris mynediad / entrance fee
Elw at gynnal digwyddiadau eraill yn y dyfodol
Profits towards holding future events
Manylion / Details: Nic ap Glyn (02920 350088)

Nos Fercher 14/12/05, y Goat Major, Caerdydd, 8:30pm
Manylion / Details

Nos Iau 29/12/05, Y Six Bells, Casnewydd, 7:30pm
NOSON CWIS A CHÂN / QUIZ AND CABARET EVENING
Noson Cwis a Chân gyda Ieuan Rhys
Tocynnau a manylion
Quiz & Cabaret Evening with Ieuan Rhys
Tickets and further info

No comments: