Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.11.05

Ffair Nadolig, Llancaiach Fawr 26/11/05

Eleni am y tro cyntaf, bydd Menter Iaith sir Caerffili'n cynnal Ffair Nadolig.

This year for the first time, Menter Iaith sir Caerffili will be holding a Christmas Fair.


Eleni am y tro cyntaf bydd Menter Iaith Sir Caerffili yn cynnal ffair Nadolig yn lleoliad prydferth maenordy Llancaiach Fawr. Dyma gyfle i brynnu anrhegion a chynnyrch Cymreig, gan osgoi prysurdeb y stryd fawr. Agoroir y ffair gan y cyflwynydd radio Roy Noble. Gwahoddir ymwelwyr i grwydro o amgylch y stondinau tra’n gwrando ar berfformiadau gan ddisgyblion lleol a’r telynor gwerin Carwyn Fowler. Bydd ystod eang o weithgareddau i gadw’r plant yn brysur, ac i blant da bydd cyfle iddynt roi eu llythyr i SiĆ“n Corn. Cyfle i gymeryd rhan mewn raffl am ddim i ennill coeden nadolig. Dewch draw i weld pa ddanteiddion sydd ar gael.

This year for the first time, Menter Iaith Sir Caerffili are holding a Christmas Fair, at the beautiful location of Llancaiach Fawr manor. You’ll have an opportunity to purchase Welsh gifts and produce in a wonderful location, without the hustle and bustle of the high street. The fair will be opened by Roy Noble, radio presenter. Visitors are invited to browse around the stalls while listening to performances by local pupils and Carwyn Fowler the folk harpist. There will be a wide range of activities to keep the children busy, and for good children a chance to personally hand deliver their letter to Santa. A chance to enter a free prize draw for a christmas tree. Come along to see what delights are on offer.

No comments: