Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

24.11.05

Popeth yn Gymraeg / Everything in Welsh

Cyfres newydd ar S4C yw Popeth yn Gymraeg. (Llun - Sadwrn, Tachwedd 28 - Rhagfyr 3, 9.00pm)

O wefan y BBC
Un dyn, un iaith, un sialens; bydd y bardd Ifor ap Glyn yn ceisio gwneud Popeth yn Gymraeg yr wythnos hon wrth iddo deithio ar hyd a lled Cymru mewn cyfres chwe phennod newydd sbon.

Mae'r daith epig yn cychwyn yng Ngwent, lle, yn ôl cyfrifiad 2001 mae yna gynnydd wedi bod yn nifer y siaradwyr Cymraeg. Yn Y Fenni, yn nhraddodiad yr enwog Wenynen Gwent, mae Ifor yn ceisio dod o hyd i ddigon o wirfoddolwyr i gynnal Eisteddfod dafarn.


Gwefan a Blog y gyfres

Mae cyfweliad gyda Ifor ap Glyn yn Lingo

Trafodaeth amdano ar maes-e


Popeth yn Gymraeg is a new 6 part series on S4C (Monday - Saturday, Nov 28 - Dec 3, 9:00pm)
One man, one language, one challenge. Poet Ifor ap Glyn sets off on an unusual mission: can he journey around Wales using Welsh alone? Tonight in the first programme he visits Gwent, where the language has made spectacular progress according to the 2001 Census.


Website and blog of the series.

No comments: