Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

24.11.05

Tylwyth Teg (Siop Masnach Deg / Fairtrade Shop)

O wefan y BBC

Mae pobl ifanc ardal Efail Isaf wedi dechrau siop o'r enw Tylwyth Teg sy'n agor ar drydydd dydd Sul pob mis, ger capel Cymraeg Efail Isaf sy'n gwerthu cynnyrch masnach deg.

A group of young people in Efail Isaf have started a shop called Tylwyth Teg* which opens on the third Sunday of every month, near the village's Welsh medium chapel selling fairtrade products.


*Tylwyth Teg is the welsh name for fairies, but it literally means 'fair family'

No comments: