Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

29.11.05

Cwis (arall!), Pontypridd: 3/12/05

Cwis yng Nglwb y Bont, i godi arian at gôr ieuenctid newydd ardal Pontypridd. Efallai gallwch gyfuno hyn gyda gwrando ar Meinir Gwilym yn y dref yn y prynhawn. 7:30 ymlaen

Quiz
in Clwb y Bont to raise money for a new youth choir for the Pontypridd area. Maybe you can combine this with a visit to listen to Meinir Gwilym in the town in the afternoon. 7:30 onwards

No comments: