Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

10.11.05

Newport BORE COFFI Casnewydd 14/11/05

Dewch i ymuno â ni am baned a sgwrs, bob dydd Llun o'r 14/11/05 ymlaen rhwng 11.30yb a 12.30yp. Cyfle i ddysgwyr ymarfer y Gymraeg!
Yng Nghaffi Oriel, Llyfrgell Ganolog Casnewydd

Come and join us for a cuppa and a chat, every Monday from the 14/11/05 between 11.30am and 12.30pm. A chance for learners to practice their Welsh!

In the Oriel Cafe, Newport Central Library

Trefnir gan / Organised by Cymraeg Casnewydd


Peidiwch anghofio am y boreuau coffi eraill sy'n digwydd yn y rhanbarth

Don't forget the other coffee morning that take place in the region


Tagiau Technorati: , ,

No comments: