Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.7.05

Wyt ti'n 'Hoffi Coffi'?

Dyma restr o Foreuau Coffi dwi'n ymwybodol ohonynt. Os wyddoch am fwy, gadwch i mi wybod.
Here's a list of Coffee Morning's I'm aware of. If you know of more, let me know.

Dydd Llun

10:30 Caffi'r Graig (The Rock), Bedwas (cyswllt)
11:00 Ty Teifi, Maerdy (cyswllt)
11:30 Caffi Oriel, Llyfrgell Ganolog, Casnewydd (cyswllt)

Dydd Mawrth

10:00 Clwb y Cameo, Caerdydd (cyswllt)
11:00 Caffi'’r Amgueddfa, Aberdâr (cyswllt)
11:30 Y Ganolfan Gymraeg, Merthyr Tudful (cyswllt)
11:30 Yr Institiwt, Penrhiwceibr (cyswllt)
11:30 Tafarn Hanbury, Caerllion (cyswllt)
13:00 Capel Salem, Llwynypia (cyswllt)

Dydd Mercher

10:00 Canolfan Critsnogol Seilo , Ystrad Mynach (cyswllt)
10:30 Canolfan Bowlio Dan Do, Aberpennar (cyswllt)
14:00 Caffi Hoffi Coffee, Caerdydd (cyswllt)

Dydd Iau

10:00 Caffi y Ganolfan Hamdden, Rhisga (cyswllt)
10:30 Tafan Y Sirhowy, Y Coed Duon (cyswllt)
11:00 Canolfan Adnoddau, Beddllwynog (Bedlinog) (cyswllt)
12:00 Y Miwni, Pontypridd (cyswllt)
14:30 Canolfan Cymunedol, Cwm Clydach (cyswllt)
15:00 A Shot in the Dark (Lan Stâr), Caerdydd (cyswllt)

Dydd Gwener

10:30 Tafarn y Butchers, Llantrisant (cyswllt)


Cyn mynychu unrhyun o'r rhain, mae'n werth gwiro gyda'r manylion cyswllt, rhag ofn bod y lleoliad, dyddiad neu amseroedd wedi newid.
Before attending any of these, I'd recommend you check with the contact details in case venu, date or times have changes.Tagiau Technorati:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments: