Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.7.05

Sut ddaethoch yma / How did you get here?

Efallai mai fi sy'n drist nau'n vain, ond dwi'n hoffi edrych ar ystadegau'r blog hwn. Mae'n ddiddordol gweld faint sy'n ymweld, a sut ddaethant i'r blog. Mae tri prif ffordd o gyrraedd, sef: teipio cyfeiriad y blog i'ch porwr (browser), dilyn dolen (link) o wefan arall, neu defnyddio chwilotydd (search engine). Isod fe welir yr 20 chilotiad diwethaf a arweiniodd rhywun at y blog hwn.

Maybe it's me that's sad or vain, but I like to look at this blogs' stats. It's interesting to see how many visit and how they came to the blog. There's three main ways of arriving: typing the blog's address in your browser, following a link from another website, or by using a search engine. Below are the last 20 search engine queries that resulted in someone visiting my page.

07 Jul - Yahoo: sue rodderick
07 Jul - Google: cwmni cwm ni
08 Jul - Technorati: 3A
09 Jul - Google: colin and cumberland
10 Jul - Yahoo: Eisteddfod Eryri
11 Jul - Yahoo: eisteddfod 2005 maes b
11 Jul - Yahoo: welsh with colin and cumberland
11 Jul - Google: dysgwyr
12 Jul - Google: cwrs haf 05
14 Jul - Google: dysgwyr cymraeg yn gogledd cymru
14 Jul - Google: Dysgwyr Canolfan y Mileniwm
14 Jul - Google: Digwyddiadau ar Nos Fawrth 19 o Gorffennaf yn Gogledd Cymru
14 Jul - Google: colin and cumberland
14 Jul - Google: cwis cymraeg
14 Jul - Yahoo: cyd casnewydd
15 Jul - Wanadoo Search: menter iaith blaena gwent
15 Jul - Google Images: cwis
18 Jul - Google: Gilespi
19 Jul - Google Images: Pub Quiz

Dwi'n falch o weld bod pobl wedi teipio 'CYD Casnewydd' a 'Menter Iaith Blaena Gwent' gan mai prif reswm y sefydliais y blog oedd i alluogi pobl yn yr ardaloedd hyn ble nad oes Menter Iaith na gr┼Áp CYD ddarganfod beth sydd ymlaen. Hefyd does gan 'Cwmni Drama Cwn Ni' ddim gwefan eu hunain, ac yn fwy dychrynllyd fyth doedd manylion sawl 'Cwrs Haf' yn ardal y de ddwyrain ddim ar unrhyw wefan.

I'm pleased that people have typed 'CYD Casnewydd' and 'Menter Iaith Blaena Gwent' as the main reason for setting up this blog was to inform people in these areas where there are no CYD groups or a Menter Iaith of what's going on.
Also 'Cwmni Drama Cwm Ni' don't have a website, and worryingly there were no details of some 'Cwrs Haf' (Summer Courses) in the south east on any websites.

No comments: