Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

9.11.05

Clasuron Drama S4C / S4C Drama Classics

Mae pedair ffilm mwyaf poblogaidd ac uchel eu clod S4C ar gael ar DVD mewn un pecyn arbennig. Y pedair ffilm yw Hedd Wyn, Solomon a Gaenor, Gadael Lenin a Branwen.

Four of S4C most popular and highly praised films are now available on DVD in a special set. The four films are Hedd Wyn, Solomon & Gaenor, Gadael Lenin and Branwen. All films have English subtitle options,

As Solomon & Gaenor was also filmed in English and Yiddish by the same actors, those options may also be available , but I'm only guessing)
Yn ôl erthygl yn Y Cymro, mae ar werth am £39.99 ac ar werth o wefan www.na-nog.com, ond ar hyn o bryd, welai mohono ar y wefan.

According to an article in Y Cymro, it costs £39.99 and is available from www.na-nog.com, but I couldn't find it on the website.

Mwy ar BBC Cymru'r Byd

[Gol / Edit:]
Mae'n anodd dod o hyd i hwn ar werth ar y wê, ond gwyddwn fel ffaith bod hwn ar gael o Siop y Bont, Pontyridd.

It's hard to find this for sale over the web, but I do know for a fact that this is available from Siop y Bont, Pontypridd.

No comments: