Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.9.05

Parti 5 oed Menter Iaith Sir Caerffili


Yng Nglwb Golff Parc Virginia, nos Wener 14 Hydref 2005 am 7.30. Tocynnau £8.

Noson llawn hwyl a sbri i ddathlu 5 mlynedd o ddatblygu’r Gymraeg yn y gymuned. Bydd y noson yn cynnwys bwffe, adloniant gan Heather Jones a grŵp harmoni MAGI

In Virginia Park Golf Club, Friday night 14th of October 2005 at 7.30. Tickets £8.

An evening full of entertainment and fun to celebrate 5 years of developing the Welsh language in the community. The evening will include a buffet, music by Heather Jones and the harmony group MAGI.


Cysylltwch â/ Contact Menter Iaith Sir Caerffili

No comments: