Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

27.9.05

Clwb Clebran Casnewydd (wythnosol)Mae Clwb Clwbran Cymraeg Casnewydd yn ail-ddechrau eto'r mis hwn ar nos Iau y 29ain o fis Medi. Bydd yn cymeryd lle ar nos Iau olaf pob mis yn nhafarn y Six Bells, Casnewydd.

Cymraeg Casnewydd's Clwb Clebran is starting again this month on Thursday the 29th of September. It takes place on the last Thursday of every month at the Six Bells pub in Newport.


Tagiau Technorati: , , , , , , , , ,

No comments: